Banansvariga


    Alf Arljung

   Sören Högström


Banansvariga planerar arbetet och sammankallar till arbete när det gäller arbetsdagar. Vid träningsdagar hjälps medlemmar åt med de dagliga sysslorna (se filen nedan)