Värdegrund

En klubb som har ett gott rykte och där medlemmar trivs och vi har gemensamma och överenskomna värderingar. Dessa värderingar speglar det vi gör och vårt sätt att vara. Respektera alla människor oavsett hudfärg, kön, ålder, funktionsnedsättningar mm.