Vinterserien Majvallen

13.12.2023

Vinterserien Majvallen som spelas under hösten på måndagar har nu spelat klart sin grundomgång. I januari fortsätter spelet med omgruppering efter placering innan jul. Mer info och tabeller under tävlingsresultat och Vinterserien Majvallen.